Associació Amics del quetx Ciutat Badalona

                 AAqCB     

Comunicació  

Les tasques que desenvolupa el grup de Comunicació són les següents:

  • Mantenir actives les diferents eines de comunicació (web, twitter, facebook...).

  • Facilitar la difusió de l'activitat de l'entitat a través dels mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa...).

  • Promoure iniciatives de caire publicitari i de promoció del quetx i de l'activitat que l'envolta.

comunicacio@amicsquetxciutatbadalona.cat