Associació Amics del quetx Ciutat Badalona

                 AAqCB     

Espai en el qual publicarem properament la llista de milles acumulades per cada tripulant.  

PDF del Manual del motor del quetx

   Manual del motor del quetx